hotelbeyhan@gmail.com 0555 993 32 83
Beyhan Hotel - İstanbul Laleli Beyazıt En Uygun Hoteller,
Kullanım Koşulları

1-Tarafınızca sitede yer alan formlar doldurulurken, işlemler bildirimler yapılırken öncelike 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 2. Maddesi kapsamında yer alan dürüstlük kuralına riayet edilmesi esastır.

2-Sitede yer alan içerikler ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanmaktadır. Tarafımızın mukim adresi nedeniyle ve yetkili mahkeme seçimi kuralları nedeniyle Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK”) yer alan hükümler saklıdır.

2-Sitede sizlerce verilecek olan bütün bilgilerin doğru, güncel, açık ve gerçek olması esastır. Tarafınızca eksik ve hatalı bilgi verilmesi halinde doğabilecek olan bütün zararlardan sizin sorumlu olmanız asıldır.

3-Sitenin kullanımı sırasında tarafınıza ait olmayan, konaklama yapmayacak olan kişilere ilişkin bilgilerin girilmesi ilgili mevzuat hükümleri kapsamında suç teşkil edebilmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle idari, hukuki ve cezai sorumluluğun uhdenizde olduğunu hatırlatmak isteriz.

4-Hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş verilerin yayılması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 136. maddesi kapsamında suç teşkil etmektedir.

5-Site içerisinde yer alan görseller, formlar, sözleşmeler, iş yapış usulleri, fikir ürünleri, markalar; Fikri Mülkiyet mevzuatı kapsamında korunmaktadır. İşbu bilgilerin, metinlerin ve/veya görsellerin kopyalanması, yayılması, ticari faaliyetlerde kullanılması yasaktır.

6-Sitede yer alan bilgilerin, içeriklerini, yazılımların, ilanların ziyaretçiler tarafından değiştirilmesi yasaktır.

7-Siteye yönelik olarak yavaşlatıcı, sitenin işleyişine engel olan ve zararlı faaliyetler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

8-Kullanıcı tarafından mer’i mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi halinde ve üçüncü kişilerin zarara uğraması durumlarında ilgili yasal mercilere müracaatların yapılması asıldır.

9-Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni site içerisinde yer almaktadır. Bu metin doğrultusunda rıza gereken hallerde rıza göstermeniz asıl olup, açık rızanızın yokluğu halinde bu kapsamda verilere ilişkin işlemler gerçekleştirilecektir.

10-Sitede yer alan ilanlar gerçek, güncel ve doğrudur. İlanlarla ilgili olarak herhangi bir hatanın olması halinde durum gecikmeksizin ilgilisine bildirilecek ve hususlar düzeltilecektir. Bu kapsamda ilanlar ile rezervasyon onaylarının çelişmesi halinde rezervasyon onaylarında yer alan içerikler doğru kabul edilecektir.

11-Site içeriğine erişimin mümkün olmaması halinde yahut bir mücbir sebebin vukuu halinde oluşacak zararlardan tarafımız sorumlu değildir.